Image

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ФИНСАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Податке из обрађених финансијских извештаја ЈКП “Инфостан технологије”, предатих у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Сл. Гласник РС“, број: 62/2013 и 30/2018), можете да погледате на сајту Агенције за привредне регистре, у делу Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.