Image

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ФИНСАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Податке из обрађених финансијских извештаја ЈКП „Инфостан технологије”, предатих у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број: 73/2019 и 44/2021-др. закон), можете да погледате на сајту Агенције за привредне регистре, у делу Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.