Image

У складу са дигитализацијом у Републици Србији,

 

ЈКП „Инфостан технологије“ је пустило у рад најсавременији брз, ефикасан, једноставан и сигуран сервис за електронску доставу и плаћање рачуна е.Сандуче. Као водећа информатичка кућа Градске управе осмислили смо и у најсавременијим технологијама израдили мобилну апликацију и wеб портал https://esanduce.rs/prijava, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате и других правних лица, одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе.

Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard, Maestro i American Express платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата.

Мобилна апликација е.Сандуче је корисницима доступна за преузмање на платформама iOS и Android. За само неколико тренутака корисници својим паметним телефонима могу преузимати бесплатно мобилну апликацију е.Сандуче на Google Play и App store, како би само једним кликом са било ког места добијали и плаћали своје рачуне и имали увид у све обавезе и уплате. На почетку месеца, пре штампе и дистрибуције рачуна на кућне адресе, корисници ће добити нотификацију да је рачун формиран. Једним кликом на нотификацију корисници могу веома брзо и безбедно да плате рачун. Предузеће ће такође обавештавати нотификацијом кориснике о року за коришћење попуста од 5%, 6% и 7%, како би све редовне платише на време могле да искористе своје попусте и плате рачуне умањено. Нотификација ће бити упућена и за обавезе обухваћене опоменама или поднетим предлозима за дозволу извршења.

Како је ЈКП „Инфостан технологије“ веома важно очување и заштита животне средине, корисницима је омогућено да на порталу е.Сандуче брзо и лако искључе слање штампаних рачуна путем поште. Опција „Искључи слање рачуна“ се налази у главном менију. Активирањем ове опције дајете сагласност да Вам рачуни ЈКП „Инфостан технологије“ буду доступни искључиво у електронском формату у оквиру апликације е.Сандуче (Рачуни) , односно да се не достављају у папирном облику на кућну адресу. На наведени начин заједнички чувамо животну средину, спречавамо прекомерно штампање и употребу папира, смањујемо количину отпада, јер смо се определили за „зеленију будућност“.

Корисници комуналних услуга поред обједињене наплате могу електронски да плаћају и све рачуне мтс-а, попут мобилне и фиксне телефоније, дигиталне телевизије и интернета.

Скупштина града Београда је на седници одржаној дана 13.04.2023. године донела Одлуку о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014, 19/2017, 85/2019, 38/2021 и 101/2021- у даљем тексту: Одлука), на начин да се у члану 16. став 5. Одлуке брише, као и да се ова промена примењује почев од 01. јула 2023. године. Наведена Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда је објављена у Службеном листу града Београда број 23/23 од 13.04.2023. године.

С обзиром на наведено, обавештавамо вас да ЈКП Инфостан технологије почев од 1. јула 2023. године нeма правни основ за покривање трошкова наплате накнаде комуналних услуга на основу јединствене уплатнице. Пружаоци платних услуга ће исте тарифирати и наплаћивати при пријему уплата, у складу са својом пословном политиком. Од 1. јула 2023. године банкарска накнада за уплате путем платформе е.Сандуче ће износити 50,00 динара по трансакцији, без обзира на износ уплате.

Нашем порталу esanduce.rs можете приступити путем интернет прегледача: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari или сајта ЈКП „Инфостан Технологије“.

У току коришћења платформе е.Сандуче безбедност Ваших података загарантована је у складу са важећим законским прописима и највишим технолошким стандардима.