Image

Референце

Секретаријат за финансије

Секретаријат за јавне приходе

Секретаријат за управу

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Секретаријат за послове озакоњења објеката

Секретаријат за социјалну заштиту

Секретаријат за имовинске и правне послове

Секретаријат за саобраћај

Секретаријат за јавни превоз

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за енергетику

Секретаријат за образовање и дечију заштиту

Секретаријат за заштиту животне средине

Секретаријат за пољопривреду

Секретаријат за привреду

Секретаријат за културу

Секретаријат за спорт и омладину

Секретаријат за здравство

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију

Секретаријат за инвестиције

Секретаријат за скупштинске послове и прописе

Секретаријат за информисање

Секретаријат за опште послове

Секретаријат за послове начелника градске управе

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију