Image

Александар Кемивеш

в.д. директора предузећа

Верица Новески

Извршна директорка за обједињену наплату

Весна Огаревић

Извршна директорка за планирање и пословну аналитику

Тијана Говедарица

Директорка сектора финансија и рачуноводства

tijana.govedarica@infostan.rs

Сања Николић

Директорка сектора правних послова

sanja.nikolic@infostan.rs

Лидија Глигорић

Директорка сектора наплате

lidija.gligoric@infostan.rs

Бојан Гавриловић

Директор сектора за пословне операције и сервисе
bojan.gavrilovic@infostan.rs

Владимир Недељковић

Директор сектора за апликативна решења

vladimir.nedeljkovic@infostan.rs

Славко Ђумић

Директор сектора за планирање и пословну аналитику
slavko.djumic@infostan.rs

Надзорни одбор

-Василије Коругић

-Валентина Мандушић

-Татјана Јекнић

Организациона структура