Image

Нови корисник комуналних услуга дужан је да се пријави ЈКП „Инфостан технологије” у року од 8 дана, од дана почетка коришћења комуналних услуга. Корисник је у обавези да достави правни основ за предметну непокретност.

ЈКП „Градска чистоћа” теренском провером долази до податка о новим објектима који се користе и за које треба плаћати комуналне услуге. Радник ЈКП „Градска чистоћа” сачињава записник са личним и адресним подацима корисника и подацима о простору (стамбени, гаражни или пословни), површина, нумерација и датум почетка коришћења. Нови корисник на лицу места потписује сачињени записник. ЈКП „Градска чистоћа” електронски обавештава ЈКП „Инфостан технологије” о новим корисницима.

ЈКП „Београдске електране” после техничког пријема зграде у систем даљинског грејања доставља ЈКП „Инфостан технологије” образац са списком корисника, бројем стана, загреваном површином и датумом почетка грејања. Уколико зграда и корисници не постоје у евиденцији ЈКП „Инфостан технологије”, врши се уношење према добијеним подацима. На уплатници ће се налазити ставка грејање.

За све нове стамбене објекте услуге се укључују у наплату тек по пријави предузећа о чијој се накнади ради.

Трошкове за комуналне услуге чија се потрошња наплаћује на основу мерних уређаја (вода, топла вода и заједничка електрична енергија) се приликом формирања нове зграде обрачунавају по квадратном метру површине. После конституисања Скупштине стамбене заједнице и доношења њене Одлуке, начин обрачуна може да се промени на плаћање по броју чланова домаћинства.