Image

Рекламација на задужење за воду и топлу воду:
– предаје се у ЈКП “Инфостан технологије” или директно у ЈКП “Београдски водовод и канализација”

Рекламација за обрачунату заједничку електричну енергију:
– предаје се у ЈКП “Инфостан технологије” или у „ЕПС дистрибуцији д.о.о.”

Рекламација за обрачунату топлотну енергију/потрошну топлу воду:
-предаје се у ЈКП “Инфостан технологије” или у ЈКП “Београдске електране”

Рекламација на рачунску исправност обрачуна и података исказаних на јединственој уплатници:
-предаје се у ЈКП “Инфостан технологије”

И за све остале комуналне услуге рекламације могу да се упуте директно даваоцу комуналних услуга или преко ЈКП “Инфостан технологије”.

Износи свих комуналних накнада су подложни рекламацији.

Спорне износе на рачуну, односно аконтацију, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП “Инфостан технологије”, путем позивног центра 11011, поште или мејла.

Рекламације могу да се упуте директно даваоцима услуга или ЈКП “Инфостан технологије”, које рекламације прослеђује комуналним предузећима, која своје услуге испоручују корисницима.

ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ: