Image

ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА РАЧУНЕ,ПЛАЋАЊЕ И ПОПУСТИ НА ИСТЕ

Рекламацију на спорне износе комуналних услуга и накнада корисници могу да уложе у било којој експозитури ЈКП “Инфостан технологије”, путем позивног центра на број 11011, поште или мејла. Рекламације се могу уложити и директно у комуналним предузећима која своје услуге испоручују корисницима. О оправданости рекламације одлучују искључиво даваоци комунаних услуга.

Уколико је рачун за воду увећан, то значи да је дошло до повећане потрошње, на основу параметара које нам ЈКП „Београдски водовод и канализација“ доставља на месечном нивоу. Уколико ЈКП „Београдски водовод и канализација“ уложену рекламацију уважи, послаћемо корисницима рачун са коригованим износом задужења за воду. Рекламације на утрошену воду могу се уложити у било којој експозитури нашег предузећа или директно у ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Сви грађани који имају дугове по правоснажним пресудама суда и окончаним парницама и по донетим Закључцма о извршењу код јавних извршитеља, са урачунатим каматама и трошковима, требало би да се обрате било којој експозитури или Служби за принудну наплату у Данијеловој 33, где ће добити уплатницу са којом ће моћи да измире дуговања, као и путем мејла prinudnanaplata@infostan.rs.

Корисници комуналних услуга у складу са Закључком Градског већа града Београда број: 3-286/21-ГВ, од 22.4.2021. године, имају могућност да своја дуговања закључно са јуном 2019. године измире у једној рати, уз отпис целокупне камате и 15% главног дуга.

Редовне платише могу остварити попусте у износу од 5%, 6%, 7%. ЈКП “Инфостан технологије” корисницима који немају неизмирене обавезе, на рачуну унапред обрачунава попуст од 5% и/или субвенцију. Попуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плаћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању. Умањене рачуне потребно је платити до назначеног датума доспећа за попуст.

Рачун обједињене наплате плаћа се у ЈП Пошта Србије и великом броју пословних банака. У сарадњи са бројним установама редовне платише могу остварити посебне попусте и погодности, које могу да остваре са последњим рачуном на коме је назначено „Захваљујемо што редовно измирујете своје обавезе“. Све информације о додатним погодностима и бенефицијама за редовне платише налазе се на страниКутак за редовне платише.

Позиве на број за уплату заосталих дуговања можете да добијете позивом позивног центра на број 11011, у било којој експозитури или седишту ЈКП „Инфостан технологије“ или путем мејла и поште.

Такође, на порталу е.Сандуче омогућен вам је увид и преузимање месечних рачуна у ПДФ формату, са назначеним инструкцијама за плаћање.

Да бисте променили број чланова домаћинства неопходно је да нам доставите оверену потврду издату од управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства.

Сви корисници који немају дуговања могу доћи у било коју експозитуру или седиште ЈКП „Инфостан технологије” где ће добити оверену потврду да су измирили све обавезе. ЈКП „Инфостан технологије” корисницима на рачуну сваког месеца шаље прецизно стање свих текућих и тужених дуговања.

Рок за уплату је наведен на самој уплатници-то је датум доспећа. Рок за плаћање рачуна је крај текућег месеца. По истеку тог рока ЈКП “Инфостан технологије” је у обавези да зарачунава затезну камату, а у случају покретања поступка принудне наплате преко јавих извршитеља наплаћују се и додатни трошкови предујма.

Сваког 20. дана у месецу ЈКП „Инфостан технологије“ ради пресек стања, након чега се формира рачун. Уколико до дана пресека нисте извршили уплату претходног рачуна, Вама се на рачуну појављује дуг за неплаћене обавезе. Уколико платите рачун после пресека, нема разлога да бринете јер се те уплате регуларно прокњижавају, а на наредном рачуну се не исказује никакав дуг.

Цену комуналних услуга и накнада одређује давалац комуналне услуге-предузеће које испоручује своју услугу корисницима и Скупштина града Београда, која даје сагласност на промену цене. ЈКП “Инфостан технологије” не одређује цену ни једне од услуга у СОН-у.

Подношењем доказа о власништву (Уговор о купопродаји, Оставинско решење, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању) или праву на коришћење одређеног простора непосредно ЈКП “Инфостан технологије”, ови подаци су одмах промењени за све услуге у систему. Исто се односи на податке о броју чланова домаћинства, при чему ову промену мора да потврди и управник стамбене заједнице. Захтев за промену података који се тичу одређене услуге (нпр. површине за грејање) можете поднети непосредно даваоцу услуге или преко ЈКП “Инфостан технологије”.

Е-САНДУЧЕ

ЈКП „Инфостан технологије“ је пустило у рад најсавременији, брз, ефикасан, једноставан и сигуран портал за електронску доставу и плаћање рачуна е.Сандуче-www.esanduce.rs, која омогућава корисницима да се бесплатно региструју и сваког месеца на само једном месту имају увид у рачуне обједињене наплате и других правних лица, одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе.

Новом порталу www.esanduce.rs можете приступити путем интернет претраживача: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari.

На почетној страни платформе потребно је да кликнете на дугме „Региструјте се“ https://esanduce.rs/registracija.

Након тога, бићете преусмерени на страницу за регистрацију, коју је потребно да попуните траженим подацима у зависности од тога да ли креирате налог у својству физичког или правног лица.

Уколико имате потешкоће са попуњавањем Захтева за креирање приватног корисничког налога физичког лица/Захтева за креирање службеног корисничког налога правног лица, прочитајте упутство за попуњавање захтева https://esanduce.rs/registracija или погледајте видео туторијал за регистрацију https://www.youtube.com/watch?v=0iEjkGRe5WQ који се налазе на крају Захтева.

Након регистрације унетих података и давања сагласности на услове коришћења и изјаву о приватности, добићете мејл са активационим линком, на који је потребно да кликнете како бисте верификовали Вашу мејл адресу и активирали налог. Верификацију је потребно изршити у року од 24 сата. Уколико то не учините у наведеном року, Ваш налог ће бити аутоматски обрисан и имаћете прилику да креирате нови.

Напомена: Уколико Вам мејл не стигне у главну пошту, молимо Вас да проверите нежељену пошту или промоције.

Уколико сте имали налог на On-line упиту стања потребно је исте параметре за приступ унети у поља корисничко име и лозинка.

Кликом на дугме „Пријавите се“ бићете преусмерени на страницу са Захтевом за креирање корисничког налога, која ће бити аутоматски попуњена са подацима које сте користили на On-line упиту стања.

По извршеном уносу тражених података и давања сагласности на услове коришћења и изјаву о приватности, добићете мејл са активационим линком на који је потребно да кликнете како бисте верификовали Вашу мејл адресу и активирали налог.

Верификацију је потребно изршити у року од 24 сата. Уколико то не учините у наведеном року, Ваш налог ће бити аутоматски обрисан и имаћете прилику да креирате нови.

 

Напомена: Уколико Вам мејл не стигне у главну пошту, молимо Вас да проверите нежељену пошту или промоције.

Како је за ЈКП „Инфостан технологије“ веома важно очување и заштита животне средине, корисницима је омогућено да на порталу е.Сандуче брзо и лако искључе слање штампаних рачуна путем поште.

Опција „Искључи слање рачуна“ се налази у главном менију. Активирањем ове опције дајете сагласност да Вам рачуни ЈКП „Инфостан технологије“ буду доступни искључиво у електронском формату у оквиру апликације е.Сандуче (Рачуни), односно да се не достављају у папирном облику на кућну адресу.

На наведени начин заједнички чувамо животну средину, спречавамо прекомерно штампање и употребу папира, смањујемо количину отпада, јер смо се определили за „зеленију будућност“.

Уколико желите да поново активирате опцију доставе рачуна у папирном формату, можете електронским путем доставити захтев на мејл адресу esanduce@infostan.rs или у најближој експозитури предузећа.

Да ли страни држављани могу да се региструју на портал е.Сандуче?

ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило регистрацију страних држављана који имају привремени или стални боравак у Републици Србији, како би сви корисници који нису држављани наше земље, а имају некретнину у свом власништву, могли брзо и лако да се региструју на електронски сервис за доставу и плаћање рачуна е.Сандуче.

Нова функционалност коју смо обезбедили за све стране држављане који су власници некретнина у Републици Србији омогућава им да се региструју са евиденционим бројем, имају увид у своје рачуне и врше безбедно и сигурно плаћање из иностранства само једним кликом.

Детаљније о поступку регистрације страних држављана прочитајте на сајту ЈКП „Инфостан технологије“-www.infostan.rs.

Извршите плаћање рачуна на најбржи и најсигурнији начин само једним кликом, без одласка у платне институције. Омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Mastercard, Maestro, Dina и American Express платним картицама. На мејл адресу са којом сте креирали и верификовали налог ћете добити потврду о успешној трансакцији. На порталу е.Сандуче ће Ваша уплата одмах бити видљива, док ће статус рачуна бити аутоматски промењен у „Плаћен“.

Будући да је линк за верификацију налога истекао, односно да налог који сте креирали није верификован у року од 24 сата, исти је аутоматски обрисан што значи да несметано можете поново извршити регистрацију од почетка, уз могућност коришћења истих параметара (корисничко име и лозинка).

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Детаљне информације о потребној документацији и самој процедури имате на нашем сајту https://www.infostan.rs/sr/dokumentacija-potrebna-za-zakljucenje-ugovora, где можете преузети и обрасце.

Цена услуге обраде података и наплате накнада и/или услуга стамбених заједница у оквиру Система обједињене наплате износи 9,5% по улистаној услузи без ПДВ.

Разлог преноса мањег износа средстава на рачун стамбене заједнице може бити:

а) Покренут поступак принудне наплате против неког од чланова Скупштине станара. Тачан износ и име и презиме станара имате на извештају који се налази на порталу за управнике https://stambenezajednice.infostan.rs/Profil/Prijava.
Такође, можете се обратити и Служби принудне наплате на мејл prinudnanaplata@infostan.rs за више детаља.
б) Неажурно плаћање чланова Скупштине стамбене заједнице (станара)-уколико је уплата евидентирана након пресека стања за коју се врши обрачунки период, иста неће бити исказана на извештају за тај месец, већ за наредни. Увид у уплате, аналитику и синтетику такође имате на порталу за управнике https://stambenezajednice.infostan.rs/Profil/Prijava.

Потребно је предате документацију – Захтев, Одлуку која је оверена у складу са Законом о овери потписа (мора да садржи називе услуга и цене које су изгласане на Скупштини станара, име и презиме лица овлашћеног за потписивање Уговора са ЈКП „Инфостан технологије“, да се наведене услуге наплаћују преко ЈКП „Инфостан технологије“ и текући рачун на који се средства преносе) зграде у било коју експозитуру ЈКП „Инфостан технологије“ или у Данијелову 33, или да је пошаљете поштом. Уколико је документација комплетна и након обраде, бићете позвани да потпишете Уговор. Потписивање се врши у Данијеловој 33.

Потребно је да доставите Одлуку у којој је обавезно наведено да је стамбена заједница донела одлуку и овластила управника да закључи Анекс Уговора, позивајући се на број уговора, како би допуна била додата у предмет. Када Анекс Уговора буде израђен, бићете позвани да исти потпишете.

Уколико имате већ потписан Уговор и у питању је само промена цена већ улистаних услуга,потребно је само да предате Одлуку оверена у складу са Законом о овери потписа. Није потребно потписивање Анекса Уговора јер се ради о промени цена постојеће услуге.

Да, могуће је уколико стамбена заједница донесе одлуку да се неко од власника посебних делова стамбене зграде не треба да плаћа одређене услуге (потребно је да је Одлука оверена код јавног бележника у складу са Законом о овери потписа).

Потребно је да доставите Одлуку стамбене заједнице оверену печатом стамбене заједнице, потписану од стране управника и оверену у складу са прописима којима је уређена овера потписа, у којој је обавезно наведено да је стамбена заједница донела одлуку и овластила управника да закључи Анекс Уговора, позивајући се на број Уговора, како би допуна била додата у предмет.
Када Анекс Уговора буде израђен, бићете позвани да исти потпишете.

Потребно је да доставите Одлуку у којој је обавезно наведено да је стамбена заједница донела Одлуку, позивајући се на број Уговора, како би допуна била додата у предмет. У Уговору је наведено да је рок раскида 90 дана, од дана када је примљено обавештење.

Уколико је Уговор потписан у току јуна, услуге ће бити улистане на рачун ЈКП „Инфостан технологије“ на јунски рачун чија наплата се спроводи у току јула. Први пренос средстава можете очекивати до 25. августа.

Да, на основу одлуке управника именованог у поступку принудне управе и сагласности надлежног органа градске општине на чијој територији се налази зграда на цене појединачних накнада које је принудни управник својом одлуком одредио.

Не треба. Управник је лице овлашћено за заступање, а Уговор је закључен између Стамбене заједнице и ЈКП „Инфостан технологије“.

ОСТАЛО

ЈКП “Инфостан технологије не ради поправке већ искључиво врши обрачун и наплату комуналних услуга и накнада. Поправке врше даваоци услуга, свако у свом домену.

ЈКП “Београдске електране” у периоду од 1. до 5. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређаја уграђеног у топлотно-предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. “Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду” (“Сл. лист града Београда”, бр. 43/2007). ЈКП “Београдске електране” очитава потрошњу на примару, односно укупну испоручену топлотну енергију прикљученим објектима, што представља основ за расподелу потрошње унутар објекта.

У новоизграђеним објектима прикљученим на систем даљинског грејања инвеститори су ангажовали фирме (назив фирме и контакт телефон се налазе на полеђини рачуна ЈКП “Инфостан технологије”), које у периоду од две године (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије) врше расподелу потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње. У циљу наставка наплате (после истека гарантног периода, тј. две године) испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима неопходно је формирати Скупштину стамбене заједнице, која ће по истеку две године склопити Уговор о наставку услуге очитавања и расподеле. Уколико се након истека две године не формира Скупштина стамбене заједнице или се не склопи Уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици вршиће се сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу (чиме се губи могућност управљања поједниначном поторшњом према личним потребама и плаћање у складу са тим). Очитавање и расподелу потрошње (једном месечно и приликом промене цена) на основу очитаних стања на уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње врши предузеће које је са инвеститором објекта потписало Споразум о очитавању и расподели топлотне енергије. Расподела потрошње се врши према процентуалном учешћу показивања уређаја за расподелу потрошње (УРП), према укупном очитавању свих уређаја за расподелу у објектима који су повезани на подстаницу. Проверу очитавања УРП-а, серијских бројева уређаја, везе серијских бројева и предметних простора (станова и локала), као и упутство за очитавање на самим УРП-овима може се добити у фирми која врши расподелу потрошње. Потребно је да Скупштина стамбене заједнице контактира фирму која врши расподелу и да фирма достави извештај на основу кога се може видети како се дошло до расподељене потрошње приказане на полеђини рачуна ЈКП “Инфостан технологије”.

Инсталисана снага је инсталисани капацитет грејних тела и одређена је пројектном документацијом коју је поднео инвеститор и на основу које је закључен Уговор о закупу капацитета у постројењима испоручиоца топлотне енергије. Цена за инсталисану снагу је одређена на годишњем нивоу (на признаници ЈКП “Инфостан технологије” приказано као ставка: “грејање-инсталисана снага”), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци. Обзиром да ЈКП “Инфостан технологије” годишњу цену своди на грејни дан, у уплатницама се јавља разлика у јединичној цени за сваки месец која услед наведеног начина обрачуна зависи од броја дана у месецу. Из наведеног следи да јединична цена није иста у месецима који имају различит број дана (нпр. јануар и фебруар).

Обрачун расподељене топлотне енергије и инсталисане снаге, израду и испоставу месечних рачуна у име ЈКП “Београдске електране” врши ЈКП “Инфостан технологије”. Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се фирми ангажованој за вршење услуге очитавања и расподеле. Рекламација на очитавање примарног мерила подносе се испоручиоцу топлотне енергије ЈКП “Београдске електране”. Рекламација на обрачун подносе се у ЈКП “Инфостан технологије”. Корекција рачуна могућа је тек након констатовања грешке у очитавању или расподели, након чега би иста била исправљена и изведена нова расподела потрошње.

Не, имајући у виду да ЈКП “Београдске електране” у периоду од 1. до 5. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређајаја уграђеног у топлотно-предајну станицу. Очитава се потрошња из претходног месеца. Очитане вредности испоручене топлотне енергије се достављају предузећу које је врши очитавање УРП-а и расподелу потрошње. Након расподеле утрошене топлотне енергије предузеће задужено за објекат, доставља расподељене вредности ЈКП “Београдске електране”, које након провере усклађености достављене и расподељене потрошње податке прослеђује у ЈКП “Инфостан технологије” ради израде и испоруке рачуна. Обзиром да “Инфостан технологије” израђује рачуне за текући месец након 20. у месецу, није могуће на уплатницама исказивати потрошњу за текући месец (обзиром да исти није завршен). Овај процес има за последицу да се потрошња (ставке “грејање” и “инсталисана снага”) топлотне енергије на рачуну односи на претходни месец у односу на месец наведен у рачуну, па се на пример на уплатници за јануар 2019. налази се потрошња из децембра 2018. године.

На термостатским вентилима нумерисани су бројеви који означавају ниво температуре ваздуха у просторији. Дефинисање подеока и температуре ваздуха се разликује зависно од произвођача вентила. Уколико је, нпр. на положају 3 радијатор хладан, то значи да је достигнута предефинисана температура ваздуха у просторији и уколико иста падне испод дате вредности, термостатски вентил сам пропусти извесну количину топле воде, до тренутка док се не постигне задата температура ваздуха у просторији.
Зашто је већа потрошња топлотне енергије у односу на потрошњу из претходног месеца, иако је била подешена иста температура на термостатским вентилима?
Уколико су термостатски вентили били на истим положајима током два узастопна месеца на истим положајима, а да се ниво расподељене топлотне енергије разликује за наведене месеце, треба имати у виду да је за објекте испоручена различита количина топлоте у различитим месецима, а све у складу са временским условима у том периоду. У периоду када су биле ниже спољне темпреатуре, да би се у објектима одржавала прописана температура испоручено је више енергије.

У периоду гарантног рока, који траје две године од дана увођења зграде у Систем обједињене наплате, одржавање, прогрејаност и исправан рад грејних инсталација је обавеза инвеститора, односно извођача радова. У наведеном периоду обавеза инвеститора је да успостави исправан рад грејних инсталација и прогрејаност целокупног објекта.

Измене на инсталацијама и грејним телима нису дозвољене без писаног одобрења испоручиоца топлотне енергије. Свака промена на грејним телима у виду промене броја ребара на грејним телима одражава се на потрошњу у становима у којима је извршена промена, а не на околне станове.