Image

Call centar

Корисници сваку неправилност или другу примедбу у погледу доставе рачуна, начина обрачуна и било које друге пословне активности предузећа, могу да пријаве позивом позивног центра на број 11011, лично у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије” или седишту предузећа, путем поште или на мејл адресу infostan@infostan.rs.

Сваку неправилност или другу примедбу у погледу портала е.Сандуче корисници могу да пријаве позивом позивног центра на број 11011, лично у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“ или седишту предузећа, путем поште или на мејл адресу esanduce@infostan.rs.

Такође је доступан бесплатан број за позиве из фиксне мреже 0800 11 0011.

Позивни центар 11011 за питања корисника који позивају из свих фиксних мрежа и телефонски број  за позиве из мобилних мрежа који се тарифирају, раде радним данима 7:30 – 20:00 часова и суботом 8:00 – 14:00 часова. 

Централа: радно време 7:30 – 15:30 часова радним данима.

Позивамо кориснике да нам се обрате са предлозима и сугестијама за унапређење рада ЈКП „Инфостан технологије”.

За питања наплате накнада за управљање и/или одржавање зграда на располагању је мејл адреса upravnici@infostan.rs.

За сва питања у вези поступка принудне наплате и поднетих Предлога за извршење на основу веродостојне исправе корисници се могу обратити на мејл адресу prinudnanaplata@infostan.rs.

 

Лице за заштиту података о личности је Никола Бабић, мејл адреса nikola.babic@infostan.rs.

За питања штампаних и електронских медија омогућена је мејл адреса mediji@infostan.rs.