Image

Позивни центар неће радити 31.12.2022.

Call centar

Корисници сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу доставе рачуна, начина обрачуна и било које друге пословне активности предузећа, могу да пријаве позивом Бесплатног позивног центра 0800-011-018, лично у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“ или седишту предузећа, путем поште или на мејл адресу infostan@infostan.rs.

 

Сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу портала е.Сандуче корисници могу да пријаве позивом Бесплатног позивног центра 0800-011-018, лично у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“ или седишту предузећа, путем поште или на мејл адресу esanduce@infostan.rs.

Бесплатан позивни центар 0800-011-018 за питања корисника који позивају из свих фиксних мрежа и телефонски број 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа који се тарифирају, раде радним данима 7:30 – 20:00 часова и суботом 8:00 – 14:00 часова. 

Централа: 011/395-42-40, радно време 7:30 – 15:30 часова радним данима.
Факс: 011/397-63-57

 

Позивамо кориснике да нам се обрате са предлозима и сугестијама за унапређење рада ЈКП „Инфостан технологије“.

За питања наплате накнада за управљање и/или одржавање зграда на располагању је мејл адреса upravnici@infostan.rs.

За сва питања у вези поступка принудне наплате и поднетих Предлога за извршење на основу веродостојне исправе корисници се могу обратити на мејл адресу prinudnanaplata@infostan.rs.

 

Лице за заштиту података о личности је Никола Бабић, мејл адреса nikola.babic@infostan.rs.

За сва

За питања штампаних и електронских медија омогућена је мејл адреса mediji@infostan.rs.