Image

ЈКП „Инфостан технологије“ жели да се захвали редовним платишама и да их подстакне да и убудуће на време измирују своје обавезе за потрошене комуналне услуге.

 

ПОПУСТИ ЗА РЕДОВНО ПЛАЋАЊЕ:

За грађане Београда који редовно плаћају потрошене комуналне услуге, обезбеђени су следећи попусти и погодности:

 

· Попуст од 5%-за плаћање рачуна до датума доспећа означеног на уплатници (најчешће до 15. у месецу за претходни месец)

 

· Попуст од 6%-за кориснике који користе попуст шест месеци у континуитету

 

· Попуст од 7%-за кориснике који користе попуст годину дана у континуитету

 

· Градске субвенције са попустима од 10 % , 15 % , 20 % , 25 % или 30%-за следеће категорије:

пензионере и домаћинства са ниским приходима, учеснике рата, ратне војне инвалиде и породице палих бораца, кориснике материјалног обезбеђења и накнаде за помоћ и негу, домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима и хранитељске породице. Субвенције за плаћање комуналних производа и услуга обезбедио је Град Београд преко Секретаријата за социјалну заштиту и важе за кориснике који редовно плаћају рачуне, до краја текућег месеца за претходни месец

ЈКП „Инфостан технологије“ позива институције и установе културе, едукације и спорта, као и продајне објекте у Београду да заједнички омогућимо попусте и погодности за редовне платише комуналних услуга.