Image

Датум променеУслуга или производДавалац услугеЦена (са ПДВ-ом)ПДВ
01.09.2023.ГрејањеЈКП „Београдске електране”132,85 дин/м210%
01.09.2023.Грејање према потрошњиЈКП „Београдске електране”Инсталисана снага 14,65 дин/kWh дневно
Инсталисана снага 1,56 дин/м2 дневно
Утрошена топлотна енергија 8,06 дин/kWh
10%
01.09.2023.Загревање водеЈКП „Београдске електране”208,16 дин/м310%
01.01.2024.Хладна вода – домаћинстваЈКП „Београдски водовод и канализација”74,25 дин/м310%
01.01.2024.Канализација – домаћинстваЈКП „Београдски водовод и канализација”30,01 дин/м310%
01.01.2024.Хладна вода – остали потрошачиЈКП „Београдски водовод и канализација”122,87 дин/м310%
01.01.2024.Канализација – остали потрошачиЈКП „Београдски водовод и канализација”66,12 дин/м310%
01.01.2024.Хладна вода и канализација за кориснике који су прикључени на градску водоводну мрежу без претходних услова и сагласности комуналног предузећа, без водомера у водомерном прикључку односно другом директном везом на градску водоводну мрежу – домаћинства по члану домаћинстваЈКП „Београдски водовод и канализација”7,6 м3 по члану домаћинства:
– хладна вода: 74,25 дин/м3
– канализација: 30,01 дин/м3
10%
01.01.2024.Хладна вода и канализација за кориснике који су прикључени на градску водоводну мрежу без претходних услова и сагласности комуналног предузећа, без водомера у водомерном прикључку односно другом директном везом на градску водоводну мрежу – домаћинства по површини посебног дела зградеЈКП „Београдски водовод и канализација”0,35 м3 по м2 посебног дела зграде:
– хладна вода: 74,25 дин/м3
– канализација: 30,01 дин/м3

10%
01.01.2024.Хладна вода и канализација за кориснике који су прикључени на градску водоводну мрежу без претходних услова и сагласности комуналног предузећа, без водомера у водомерном прикључку односно другом директном везом на градску водоводну мрежу – остали потрошачи, по члану домаћинстваЈКП „Београдски водовод и канализација”7,6 м3 по члану домаћинства:
– хладна вода: 122,87 дин/м3
– канализација: 66,12 дин/м3
10%
01.01.2024.Хладна вода и канализација корисника који су прикључени на градску водоводну мрежу без претходних услова и сагласности комуналног предузећа, без водомера у водомерном прикључку односно другом директном везом на градску водоводну мрежу – остали потрошачи, по површини посебног дела зградеЈКП „Београдски водовод и канализација”0,35 м3 по м2 посебног дела зграде:
– хладна вода: 122,87 дин/м3
– канализација: 66,12 дин/м3

10%
01.01.2024.Погонска спремност водоводног системаЈКП „Београдски водовод и канализација”163,19 динара у фиксном износу10%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада – домаћинстава по м2ЈКП „Градска чистоћа”7,00 дин/м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада за остале кориснике по м2ЈКП „Градска чистоћа”18,70 дин /м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 1ЈКП „Градска чистоћа”1.334,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 2ЈКП „Градска чистоћа”1.733,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 3ЈКП „Градска чистоћа”2199,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 4ЈКП „Градска чистоћа”2.505,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада за површину пословног простора преко 30м2ЈКП „Градска чистоћа”29,00 дин/м210%
01.12.2022Сакупљање и транспорт комуналног отпада – паушал по канти (240л)ЈКП „Градска чистоћа”650,00 дин/домаћинство10%
25.12.2022.Третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада – за домаћинства по m2ЈКП „Градска чистоћа“1,20 РСД/m210%
25.12.2022.Третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада – за домаћинства по канти од 240l у месечном паушалном износуЈКП „Градска чистоћа“132,00 РСД/домаћинство10%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада домаћинства по м2„Бео Чиста Енергија д.о.о”0,99 дин/м210%
25.08.2021.Одлагање комуналног отпада – За домаћинства код којих се комунални отпад одлаже у индивидуалне канте од 240л, а наплата се врши у паушалном месечном износу„Бео Чиста Енергија д.о.о”74,80 дин/домаћинство10%
25.08.2021.Одлагање комуналног отпада – За домаћинства код којих се комунални отпад одлаже у индивидуалне канте од 120л, а наплата се врши у паушалном месечном износу„Бео Чиста Енергија д.о.о”37,40 дин/домаћинство10%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада за остале кориснике по м2„Бео Чиста Енергија д.о.о”2,70 дин/м210%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 1„Бео Чиста Енергија д.о.о”192,40 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 2„Бео Чиста Енергија д.о.о”250,13 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 3„Бео Чиста Енергија д.о.о”305,70 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30м2: предузетници – група 4„Бео Чиста Енергија д.о.о”361,30 динара фиксно за пословне просторе до 30м210%
26.09.2019.Одлагање комуналног отпада за површину пословног простора преко 30м2„Бео Чиста Енергија д.о.о”4,16 дин/м210%
01.04.2019.Закупнина станова у фонду ЈП „Градско стамбено”ЈП „Градско стамбено”по обрачунима добијеним од ЈП „Градско стамбено”0%
 Закупнина гаражаЈП „Градско стамбено”по обрачунима добијеним од ЈП „Градско стамбено”20%
01.03.2018.Закупнина за избеглицеЈП „Градско стамбено”0,00121-коефицијент обрачуна
обрачун: коефицијент обрачуна * тржишна вредност непокретности м2 * коефицијент * површина стана
0%
01.03.2018.Непрофитна закупнинаЈП „Градско стамбено”2,904-коефицијент обрачуна
обрачун: коефицијент обрачуна * тржишна вредност непокретности м2 * коефицијент * површина стана
0%
01.02.2023.Одржавање зграде са лифтом – становиЈП „Градско стамбено”20,54 дин/м220%
01.02.2023.Одржавање зграде без лифта – становиЈП „Градско стамбено”12,86 дин/м220%
01.02.2023.Одржавање зграде са лифтом – атељеи и станови у којима се обавља пословна делатностЈП „Градско стамбено”41,10 дин/м220%
01.02.2023.Одржавање зграде без лифта – атељеи и станови у којима се обавља пословна делатностЈП „Градско стамбено”25,72 дин/м220%
01.02.2023.Одржавање зграде са лифтом – пословни просториЈП „Градско стамбено”73,97 дин/м220%
01.02.2023.Одржавање зграде без лифта – пословни просториЈП „Градско стамбено”46,30 дин/м220%
01.02.2023.Чишћење зградеЈП „Градско стамбено”261,49 динара по стану20%
01.09.2023.Пакет услуга по уговоруЈП „Градско стамбено”Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
 Заједничка електрична енергија„ЕПС дистрибуција д.о.о.”по обрачунима добијеним од „ЕПС дистрибуција д.о.о.”20%
01.01.2021.Коришћење водног добраМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде0,2407/м30%
01.01.2021.Накнада за испуштену водуМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде0,2167/м30%
01.03.2024Димничарске услугеДимничар АД2,30 дин/м220%
01.01.2024Закупнина за станове у својини грађана, задужбина и фондацијаЗадужбине и фондацијекоефицијент: 0,39192
број бодова * површина * коефицијент
0%
01.05.2018.Вода на локалном водоводу Витковица – Равни ГајЈКП „10. октобар” Барајево55,00 дин/м310%
01.02.2023.Сакупљање и транспорт комуналног отпада – домаћинство 1. зонаЈКП „10. октобар” Барајево5,94 дин/м210%
01.02.2023.Сакупљање и транспорт комуналног отпада – кантеЈКП „10. октобар” Барајево594,00 динара по канти10%
01.02.2023.Сакупљање и транспорт комуналног отпада – пословни простор – до 30м2ЈКП „10. октобар” Барајево1. група 1111,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м2
2. група 1430,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м2
3. група 1749,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м2
4. група 2068,00 динара фиксно за пословне просторе до 30м2
10%
01.02.2023.Сакупљање и транспорт комуналног отпада – контејнери 1,1м3ЈКП „10. октобар” Барајево5.445,00 динара по контејнеру10%
01.02.2023.Сакупљање и транспорт комуналног отпада – пословни простор – већи од 30м2ЈКП „10. октобар” Барајево16,28 дин/м2 додатно по м2 за површину изнад 30м2 10%
01.10.2019.Одржавање гробљаЈКП „Сурчин” Сурчинпо обрачунима добијеним од ЈКП „Сурчин” Сурчин10%
01.10.2019.Одржавање канализацијеЈКП „Сурчин” Сурчинпо обрачунима добијеним од ЈКП „Сурчин” Сурчин10%
01.01.2021.ВодаАИК корпорација83,49 дин/м310%
01.12.2019.Погонска спремност водоводног системаАИК корпорација130,68 дин. у фиксном износу10%
ЗакупнинаАИК корпорацијапо спецификацији добијеној од стране даваоца0%
01.06.2013.ОсигурањеДунав осигурање3,00 дин/м20%
01.02.2004.ОсигурањеWiener Stadtische osiguranje д.о.о4,03 дин/м20%
01.11.2014.Осигурање 24 часа хитне кућне поправкеДДОР Нови Сад3,70 дин/м20%
01.07.2016.Осигурање 24 часа хитне кућне поправкеДДОР Нови Сад – 24 часа хитне кућне поправке199,00 динара по стану0%
01.11.2006.ОсигурањеГлобос осигурање4,50 дин/м20%
01.09.2013.ОсигурањеUniqua осигурање180 динара по члану домаћинства0%
01.09.2021.Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво – домаћинства у насељима са територије градске општине ГроцкаЕко Гроцка д.о.о.647,82 дин/домаћинство10%
01.09.2021.Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво – станови у стамбеним зградама у насељима са територије градске општине ГроцкаЕко Гроцка д.о.о.6,58 дин/м210%
01.09.2021.Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – СТР, СЗР (категорија 1) у насељима са територије градске општине ГроцкаЕко Гроцка д.о.о.45,96 дин/м210%
01.09.2021.Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – институције (здравствене, образовне, културне, државне и сл.), канцеларијски простор (категорија 2) у насељима са територије градске општине ГроцкаЕко Гроцка д.о.о.22,24 дин/м210%
01.09.2021.Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – магацини, складишта (категорија 3) у насељима са територије градске општине ГроцкаЕко Гроцка д.о.о.13,69 дин/м210%
01.11.2023.Третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада – за домаћинства по м2Еко Гроцка д.о.о.1,13 дин/м210%
01.11.2023.Третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада – за домаћинства по кориснику у месечном паушалном износуЕко Гроцка д.о.о.125,40 дин/корисник10%
01.09.2021.Услуга грејања станова физичка лицаЕко Гроцка д.о.о.111,12 дин/м210%
01.09.2021.Услуга грејања за привредне субјектеЕко Гроцка д.о.о.233,02 дин/м2
01.10.2020.Очитавање УРПТрацо д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.03.2021.Текуће одржавање лифтаПан лифт д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.03.2021.Инвестиционо одржавање лифтаПан лифт д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.02.2022.Текуће одржавање лифтаКосмај д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.02.2022.Инвестиционо одржавање лифтаКосмај д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.03.2021.Испорука топлотне енергијеGreen Comfort Energy д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом10%
01.03.2021.Испорука расхладне енергијеGreen Comfort Energy д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.11.2021.Очитавање УРПИлутермПрема појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.11.2022.Очитавање УРПМеталинг плус дооПрема појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.11.2022.Баждарење УРПМеталинг плус дооПрема појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.11.2021.Текуће одржавање лифтаДавид Пајић Дака д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
01.11.2021.Инвестиционо одржавање лифтаДавид Пајић Дака д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%
11.02.2014.Одржавање лифтаКоне д.о.о.Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом20%