Image

Данијелова 33
11000 Београд-Србија
Тел: +381 11 395 42 20
Факс: +381 11 39 76 357
WEB: http://infostan.rs
Београд, 20.12.2022. године

Валентина Мандушић

Члан Надзорног одбора ЈКП „Инфостан технологије“

Валентина Мандушић именована је за члана Надзорног одбора ЈКП „Инфостан технологије“ 08. новембра
2021. године, на седници Скупштине града Београда.

Своју професионалну каријеру је, након рада у приватном сектору до 2007. године, наставила у ЈП „Пошта
Србије“, где је од 2012. године вршила функцију руководиоца службе.

Своју професионалну каријеру наставља у Граду Београду, Градској управи града Београда где је 2014. године
именована на функцију руководиоца сектора за јавне набавке и правне послове у Служби за опште послове,
данас Секретаријат за опште послове.

Током своје професионалне каријере од 2018. године радила је и као консултант на пројектима Програма
Уједињених нација у Србији.

Дипломирала је на Економском факултету у Београду 2003. године, смер туризам и угоститељство.