Image

Верица Новески

извршна директорка за обједињену наплату

 

Верица Новески обавља послове извршне директорке за обједињену наплату ЈКП „Инфостан технологије“ почев од октобра месеца 2022. године.

Након искуства у приватном сектору, професионални ангажман наставља у јавној управи. Дужности помоћника секретара Секретаријата за комуналне и стамбене послове, помоћника шефа Кабинета, а затим и руководиоца администрације у Кабинету, као и заменика секретара Секретаријата за енергетику, вршила је у Градској управи града Београда. 

У Министарству животне средине и просторног планирања, односно у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања била је на положајима помоћника министра и секретара Министарства.

Током рада у јавној управи била је члан више стручних тела, комисија и одбора, међу којима су послови председника Управног одбора Агенције за реституцију, председника одбора Међународног такмичења музичких уметника, члана  Управног одбора Фонда за заштиту животне средине, као и послови на различитим међународним пројектима.

Рођена је у Београду где је 1994. године и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.