Image

Данијелова 33
11000 Београд-Србија
Тел: +381 11 395 42 20
Факс: +381 11 39 76 357
WEB: http://infostan.rs
Београд, 20.12.2022. године

Др Василије Коругић
Члан Надзорног одбора ЈКП „Инфостан технологије“

Др Василије Коругић именован је за председника Надзорног одбора ЈКП ,,Инфостан технологије“
8.новембра 2021. године,на седници Скупштине града Београда.

Своју професионалну каријеру започео је 2014. године у приватном здравственом систему, у Дому
здравља ,,Clinicanova“ на позицији асистент генералног директора за медицинска питања.
Од 2016. године прелази у Медицински систем Београд где обавља послове помоћника директора за
медицинска питања.

Именовањем директора Института за нуклеарне науке Винча,од 2018. године обавља послове
немедицинског руководиоца у Заводу за здравствену заштиту радника Института за нуклеарне науке
Винча.

Од 2020. године обављао је послове медицинског директора Поликлинике Тектум медлабор.
Послове начелника огранка Баново брдо Дома здравља ,,др Симо Милошевић “ Чукарица обавља од
2021. године до данас.

Дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2014. године и стиче звање доктора
медицине. На завршној години специјализације из епидемиологије.
На Медицинском факултету Универзитета у Београду у 2021. години завршио је мастер академске
студије на студијском програму Менаџмент у систему здравствене заштите и стиче звање Мастер
менаџер у систему здравствене заштите.

На докторским студијама Факултета организационих наука Универзитета у Београду на студијском
програму Менаџмент здравственог система.