Image

Данијелова 33
11000 Београд-Србија
Тел: +381 11 395 42 20
Факс: +381 11 39 76 357
WEB: http://infostan.rs
Београд, 20.12.2022. године

Татјана Јекнић
Члан Надзорног одбора ЈКП „Инфостан технологије“

Татјана Јекнић именована је за члана Надзорног одбора ЈКП „Инфостан технологије“ из реда запослених, у
септембру 2022. године, на седници Скупштине града Београда.

Своју професионалну каријеру је започела 1999. године у ЈУ банци АД бавећи се маркетингом, након чега је
до 2002. године била пословни секретар СПЗ Центропројект. Своју професионалну каријеру наставила је у
фирми 14. Април Експорт-импорт до 2006. године.

Од 2010. године запослена је у ЈКП „Инфостан технологије“ на месту главног референта у Сектору наплате, након
чега је обављала посао самосталног стручног сарадника у Служби јавних набавки. Током 2015. године
именована је за шефа експозитуре Чукарица, након чега од 2017. године до данас врши функцију руководиоца
Службе експозитура у Сектору наплате

Татјана Јекнић је стекла диплому економисте на Високој школи за пословну економију и предузетништво.