Image
IMG_20221205_124543

Telehousing (колокација) је услуга намењена корисницима који имају своју опрему али немају адекватан простор.
Услуга подразумева смештање ИТ опреме у Data centar уз сталну везу са интернетом.
Обухваћено је непрекидно електрично напајање (UPS) са пренапонском заштитом и агрегатско напајање.
У оквиру услуге обухваћена је и непрекидна климатизација опреме.
У понуди су rack ормани 42U do 6 kW.
Гарантована доступност је 99.7%.