Image

У информационој технологији, резервна копија или резервна копија података је копија рачунарских података узетих и ускладиштених на другом месту тако да се може користити за враћање оригинала након губитка података. Систем резервних копија садржи најмање једну копију свих података који се сматрају вредним чувања. Захтеви за складиштење података могу бити велики. Може се користити модел ризнице информација да обезбеди структуру овом складишту. Постоје различити типови уређаја за складиштење података који се користе за копирање резервних копија података који се већ налазе у секундарном складишту у архивске датотеке.Такође постоје различити начини на који се ови уређаји могу уредити да обезбеде географску дисперзију, сигурност података и преносивост.