Image
IMG_20221205_124123

- Администрација и одржавање система за безбедност рачунарских мрежа
- Конфигурација и администрација активне мрежне опреме
- Мониторинг рада активне мрежне опреме