Image

ЈКП „Инфостан технологије“ трећи месец за редом организује Отворена врата за пријем корисника код директора Предузећа. Имајућу у виду да је сваки последњи петак у месецу дан када директор ЈКП „Инфостан технологије“ организује пријем грађана у просторијама Предузећа и данас су корисници разговарали са руководством о проблемима из области редовне и принудне наплате комуналних услуга.

Позив корисницима за Отворена врата код директора наишао је на велики одзив. Током претходног месеца 27 корисника је исказало интересовање за пријем код директора Предузећа. Вршилац дужности директора ЈКП „Инфостан технологије“ Александар Кемивеш је са својим сарадницима организовао пријем свих заинтересованих корисника који су се обратили Предузећу у претходном периоду.  

Велики број грађана заказао је пријем због нагомиланих дуговања из претходног периода. Руководство Предузећа је понудило корисницима могућност отплате дуговања по веома повољним условима, уз отпис целокупне камате и дела главног дуга, имајући у виду да неизмирене обавезе датирају из периода пре 2019. године. Део корисника обратио се поводом комуналних услуга које испоручују друга комунална предузећа, након чега је руководство Предузећа предузело кораке у решавању проблема, уз помоћ и сарадњу учесника у систему обједињене наплате.

„Сагледавање проблема из угла крајњих корисника предуслов је за побољшање комуникације са грађанима и унапређење свих корисничких сервиса. Данашњи састанци су били веома успешни, јер је велики број грађана био задовољан понудом за отплату старог дуга уз отпис. Предузеће се у сваком појединачном случају труди да понуди најадекватније решење проблема, у складу са важећим процедурама и надлежностима“, истакао је в.д. директора ЈКП „Инфостан технологије“ Александар Кемивеш.

Корисници комуналних услуга су препознали значај иницијативе директора Предузећа да организује Отворена врата, јер на тај начин имају прилику да разговарају директно са руководством, изнесу своје проблеме и уједно се информишу о свим важним сегментима пословања ЈКП „Инфостан технологије“. 

Корисници који су заинтересовани за пријем код директора Предузећа могу да попуне образац који је доступан на сајту ЈКП „Инфостан технологије“ и на шалтерима свих експозитура.