Image

Поштовани корисници, позивамо Вас да од 1. новембра 2023. године до 30. априла 2024. године поднесете Захтев за закључење уговора за признање и отплату дуга на рате, уколико имате доспеле, а неизмирене обавезе за комуналне услуге закључно са 31.08.2023. године.

 

Образац Захтева је, поред сајта ЈКП „Инфостан технологијеˮ, доступан корисницима и на шалтерима свих експозитура. Све неопходне информације о условима репрограма можете добити путем Сервисног центра Града 11-0-11, позивом експозитура, путем мејла infostan@infostan.rs, као и на сајту Предузећа https://infostan.rs/.

 

Форма Захтева је прилагођена категорији корисника комуналних услуга који имају дуговања и документацији коју уз Захтев прилажу.

 

Доступни су обрасци:

1. Образац: РЕ2023-О  попуњавају и подносе корисници који се налазе у систему обједињене наплате, а нису евидентирани код Центра за социјални рад као корисници новчане помоћи и/или додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, као ни код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање као корисници пензије и/или новчане накнаде. 

 

Захтев за закључење уговора о признању и отплати дуга на рате за општу категорију корисника

 

2. Образац: РЕ2023-С попуњавају и подносе корисници који су евидентирани код надлежног Центра за социјални рад као корисници новчане помоћи и/или додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица.

 

Захтев за закључење уговора о признању и отплати дуга на рате за кориснике евидентиране код надлежног Центра за социјални рад као кориснике социјалне новчане помоћи и/или додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу

 

3. Образац: РЕ2023-П попуњавају и подносе корисници који су евидентирани код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање као корисници пензије и/или новчане накнаде.

 

Захтев за закључење уговора о признању и отплати дуга на рате за кориснике евидентиране код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање као кориснике пензије и/или новчане накнаде