Image


ЈКП „Инфостан технологије“ континуирано наставља да организује отворена врата код директора предузећа, где корисници имају могућност директно да разговарају са руководством о питањима у вези са обједињеном наплатом комуналних услуга. Пријем код директора се у претходним месецима показао као веома ефикасан начин решавања захтева грађана.

Последњег петка у фебруару интересовање грађана за директну комуникацију са руководством предузећа је било велико. Вршилац дужности директора ЈКП „Инфостан технологије“ Александар Кемивеш је заједно са својим сарадницима разговарао са 23 корисника, а највећи број захтева односио се на отплату заосталог дуга. Такође, корисници су разговарали о поступку одјаве комуналних услуга и решавању рекламација, које су у надлежности других комуналних предузећа у оквиру система обједињене наплате.

„Корисницима је омогућена отплата дуговања закључно са обавезама за месец јун 2019. године, уз отпис целокупне камате и 15% главног дуга, што је добра прилика да се регулишу нагомилане неизмирене обавезе“, истакао је в.д. директора ЈКП „Инфостан технологије“ Александар Кемивеш. Он је указао на важност редовног плаћања рачуна, како би се избегло плаћање додатних трошкова поступка принудне наплате. „О свим важним информацијама кориснике редовно обавештавамо путем полеђине рачуна и сајта предузећа, због чега је препорука да активно прате и редовно се информишу о свим новинама нашег предузећа и осталих учесника у систему обједињене наплате“, додао је Кемивеш.

Заинтересовани за пријем код директора предузећа могу да попуне образац који је доступан на сајту ЈКП „Инфостан технологије“ и на шалтерима свих експозитура.