Image

ЈКП „Инфостан технологије“ је посетила данас делегација града Бијељина из Републике Српске. Тема посете била је упознавање са предностима система обједињене наплате и пројектне активности у области информационих технологија. Тим поводом, одржана је презентација делегацији Бијељине у просторијама Предузећа, где су посетиоци упознати са функционисањем система обједињене наплате у Београду, штампом и дистрибуцијом рачуна, наплатом комуналних услуга и преносом наплаћених средстава, као и осталим информатичким, програмским и пројектним решењима Предузећа.

 

Вршилац дужности директора ЈКП „Инфостан технологије“ Алексадар Кемивеш обишао је са градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем просторије Предузећа, приликом чега га је упознао са ефектима позитивног пословања, електронском наплатом рачуна и стратегијом развоја у области информационих технологија.

 

„Систем обједињене наплате омогућава веома ефикасан обрачун, штампу и дистрибуцију рачуна уз висок проценат наплате комуналних услуга. Функционисање оваквог система обезбеђује велике уштеде за цео комунални систем Града Београда и бољу организацију посла, имајући у виду централизацију финансијских токова. Акценат предузећа је на пружању и унапређењу електронских сервиса за плаћање рачуна и комуникацију са корисницима, који у великој мери позитивно утичу на раст наплате и ефикасно решавање захтева“, истакао је в.д. директора ЈКП „Инфостан технологије“ Алексадар Кемивеш.

 

Са циљем да омогући бољу и ефикаснију наплату комуналних услуга и побољша пословање комуналних предузећа, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић је приликом обиласка Предузећа исказао интересовање за међусобну сарадњу, као и за програмска и пројектна решења која би унапредила комунални систем овог града.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ као водеће информатичко предузеће Града Београда има могућност да пружа своје услуге ван Београда, обавља консултантске услуге за пословне партнере и ствара персонализована пројектна решења за потребе других градова, у области наплате комуналних услуга. Поред Бијељине, интересовање за сарадњу до сада је показао и Град Бања Лука, такође са територије Републике Српске, што потврђује да ЈКП „Инфостан технологије“ има репутацију регионалног лидера у области инфромационих технологија.