Image

Корисници комуналних услуга су и овог последњег петка у месецу имали прилику директно да разговарају са руководством ЈКП „Инфостан технологије“. 

Вршилац дужности директора ЈКП „Инфостан технологије“ Александар Кемивеш је са својим сарадницима организовао пријем корисника, који су се у претходном периоду обраћали Предузећу. Корисници комуналних услуга су на састанку, у непосредној комуникацији, изложили своје проблеме из области редовне и принудне наплате, након чега је руководство предузело кораке за њихово решавање у складу са својим надлежностима.

Пријем корисника код директора грађани су оценили као веома ефикасан начин решавања проблема и недоумица из надлежности Предузећа.

„Унапређење комуникације са корисницима је један од приоритетних задатака Предузећа, због чега и једном месечно организујемо „Отворена врата код директора“. Састанци са корисницима, осим анализирања и сагледавања проблема, дају смернице за побољшање осталих корисничких сервиса“, истакао је в.д. директора ЈКП „Инфостан технологије“ Александар Кемивеш.  

Како је ЈКП „Инфостан технологије“ задужено за обједињену наплату комуналних услуга, директор предузећа сматра да је неопходно да чује коментаре грађана, који се даље упућују на решавање надлежним предузећима. Показало се да овакав начин комуникације одлично фукционише и да је реакција партнерских предузећа: ЈП “Градско стамбено”, ЈКП “Београдски водовод и канализација”, ЈКП “Градска чистоћа“, ЈКП „Београдске електране“ и „ЕПС дистрибуција“ изванредна.

„Отворена врата код директора“ организују се сваког последњег петка у месецу. Корисници који су заинтересовани да резервишу свој термин за пријем, могу да попуне образац који је доступан на сајту Предузећа и на шалтерима свих експозитура.