Image

Мобилна апликација и портал е.Сандуче омогућава корисницима да своје рачуне плате на најбржи, најбезбеднији и најефикаснији начин, само једним кликом бројним платним картицама, без одласка на шалтере платних институција и чекања у редовима.

Месечни рачуни обједињене наплате доступни су корисницима већ од 1. у месецу на е.Сандуче порталу и апликацији, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе, поред чега је омогућено електронско плаћање опомена, утужења и репрограмираних обавеза. Извршене уплате се одмах реализују, а предност у односу на остале начине плаћања је што се статус рачуна из опције „Плати“ аутоматски мења у „Плаћен“, док се уплата прокњижава истог тренутка. Корисници сваког месеца добијају нотификацију да им је рачун стигао у е.Сандуче , као и подсетник на рокове за коришћење попуста.

Плаћање путем портала и апликације е.Сандуче обавља се само једним кликом Visa, Dina, Mastercard, Maestro, American Express, као и платним картицама издатим у иностранству, а платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата. Након сваке уплате корисник путем e-maila добија потврду о успешности извршене трансакције, а процес плаћања се одвија у потпуно безбедном и сертификованом окружењу, у складу са највишим технолошким стандардима.

Подсећамо да се мобилна апликација е.Сандуче за платформе iOS и Android, веома брзо и лако преузима на Google Play и  App store. Такође, омогућили смо корисницима уникатан и јединствен QR код за бесплатно преузимање апликације, који је истакнут на рачуну. У циљу заштите животне средине, корисницима је омогућено да брзо и лако у главном менију искључе слање штампаних рачуна на кућну адресу, што доприноси рационалној употреби ресурса.  

Све актуелне информације доступне су корисницима и на друштвеним мрежама Facebook и Instagram, као и на нашем сајту.