Image

Весна Огаревић
извршна директорка за планирање и пословну аналитику

Весна Огаревић обавља функцију извршне директорке за планирање и пословну аналитику у ЈКП „Инфостан технологије“ од октобра 2022. године.
Своју професионалну каријеру је након рада у приватном сектору започела у Комесеријату за избеглице Републике Србије. Током 27 година професионалног рада стекла је искуства, знања и вештине из различитих области радећи на руководећим и извршилачким позицијама. Учествовала је у планирању, изради и реализацији бројних пројеката, финансираних из фондова Европске уније и међународних организација.
Од 2019. године запослена је у ЈКП „Инфостан технологије“ у Сектору финансија и рачуноводства, након чега је 2020. године именована за руководиоца Службе финансијске оперативе. Од 2021. године вршила је функцију извршне директорке за обједињену наплату.
Весна Огаревић је стекла диплому инжењера за менаџмент на Факултету организационих наука у Београду.
У организацији Службе Владе Републике Србије завршила је обуке из јавних финансија, програмског буџетирања, управљања пројектима, програмирања и планирања средстава ИПА фондова.