Image

Поводом текста објављеног у дневном листу “Блиц” 16.05.2022. године, под насловом ” Само 20 предузећа дугује за струју 146 милиона евра”, обавештавамо јавност  да ЈКП „Инфостан технологије“ нема дуг за утрошену електричну енергију, нити је један од највећих дужника ЕПС-а.

Дуг који је наведен у медијима  представља неизмирене обавезе корисника комуналних услуга за утрошену заједничку електричну енергију, која се корисницима комуналних услуга наплаћује преко Система обједињене наплате.

Наиме, домаћинства у Београду преко једниственог рачуна обједињене наплате плаћају накнаде на име извршених комуналних услуга и испоручених комуналних производа, међу којима је и заједнички утрошена електрична енергија. Због тога истичемо да се наведено дуговање односи на неизмирене обевезе корисника комуналних услуга, а не ЈКП „Инфостан технологије“.