Image

Јавно комунално предузеће “Инфостан технологије” и Универзитет у Београду закључили су Протокол о сарадњи. Циљ протокола је стварање бољих услова за функционисање универзитетских задужбина, а као резултат заједничког залагања за укупно успешнији рад у области образовања и науке. Конкретно, ЈКП “Инфостан технологије” убудуће ће послове наплате закупнине за станове универзитетских задужбина и пружања услуге обраде података за сваку задужбину обављати бесплатно.

”Овај протокол је само увод у ширу сарадњу, јер желимо да искористимо капацитете највећег и најстаријег универзитета, са намером да наше и остале запослене у јавној управи усмеримо на усавршавање у новим технологијама управо на Универзитету. Факултети могу да учествују у креирању даљег правца технолошког развоја Београда, о чему почињемо да разговарамо већ наредне недеље. Наша врата отворена су и за студентску праксу, са надом да ћемо најбоље кандидате запослити у нашем предузећу” рекао је в.д. директора ЈКП “Инфостан технологије” Александар Кемивеш.

Ректор проф. др Владан Ђокић истакао је да је сарадња Универзитета у Београду са градским предузећима и установама од обостране користи. “Сав новац који уштедимо захваљујући овом споразуму, биће усмерен на стипендије студентима и младим истраживачима, што и јесте основна сврха постојања задужбина и фондација. Позивам и друга јавна предузећа и државне институције да се угледају на овај светли пример ЈКП “Инфостан технологије” и помогну академској заједници да се што боље развија. Наш Универзитет био је један од најбогатијих у Европи, сада смо на минимуму, али имамо намеру да истрајемо у покушају повратка задужбина и поновном буђењу активизма задужбинарства у Србији” најавио је ректор Ђокић.