Image

Корисници комуналних услуга ће на полеђини мајског рачуна добити обавештење о промени изгледа рачуна обједињене наплате, која ће почети да се примењује почев од јунског рачуна.

ЈКП “Инфостан технологије”  је поступило у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РСˮ број 44/2021 и 129/2021) и прилагодило изглед рачуна захтевима електронског фактурисања. 

Већ од рачуна за јун месец, исти ће бити  допуњен и визуелно измењен. У првом делу рачуна ће бити исказан износ средстава која се наплаћују по пружаоцима услуга и укупан износ за уплату. Други део рачуна чини спецификација услуга које су шифром повезане са пружаоцима услуга.

На рачуну ће, као и до сада,  бити исказани сви подаци о простору на који се рачун обједињене наплате односи, елементи за обрачун комуналних услуга, тренутно стање обавеза корисника обједињене наплате, информације о могућностима остварења попуста, субвенција и рокови за измирење обавеза, као и контакти за подршку, рекламације и мобилну апликацију е.Сандуче. На уплатници ће у сврси уплате, као и до сада, бити назначен месечни износ задужења, инструкције за плаћање, као и  QR код за плаћање.