Image

Обавештавамо Вас да у будућој комуникацији са ЈКП Инфостан технологије по питањима наплате накнада за управљање и/или одржавање зграда којима управљате користите адресу електронске поште upravnici@infostan.rs , са које ћете добити и одговоре на постављена питања, поднете захтеве, предлоге и друге поводе комуникације са нашим предузећем.

По осталим питањима која се тичу фактурисања накнада за комуналне и сличне услуге у Систему обједињене наплате, расподеле заједнички утрошених услуга, евиденционих података и њиховој промени о згради и власницима посебних делова у њој и сличних на располагању су Вам и даље адресе електронске поште експозитура ЈКП Инфостан технологије.

Ова промена је уведена са циљем даљег унапређења сарадње и комуникације са стамбеним заједницама и њеним управницима по питањима наплате накнада за управљање и/или одржавање зграда којима управљате.

Садржај овог обвештења послали смо управницима који су у бази података Система обједињене наплате евидентирани као управница/управник најмање једне стамбене заједнице која је послове наплате накнада за управљање и/или текуће одржавање зграде поверила ЈКП Инфостан технологије. Уколико је управљање зградом у међувремену стамбена заједница поверила другом лицу молимо Вас да нас о томе обавестите поруком на адресу електронске поште upravnici@infostan.rs   или да ову поруку проследите лицу које је преузело послове управљања зградом.