Image

Поштовани корисници,

 

Обавештавамо вас да је Скупштина града Београда на седници одржаној дана 13.04.2023. године донела Одлуку о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014, 19/2017, 85/2019, 38/2021 и 101/2021- у даљем тексту: Одлука), на начин да се у члану 16. став 5. Одлуке брише, као и да се ова промена примењује почев од 01. јула 2023. године. Наведена Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда  је објављена у Службеном листу града Београда број 23/23 од 13.04.2023. године.

С обзиром на наведено, обавештавамо вас да ЈКП Инфостан технологије почев од 1. јула 2023. године нeма правни основ за покривање трошкова наплате накнаде комуналних услуга на основу јединствене уплатнице.  Исту ће наплаћивати пружаоци платних услуга при пријему уплата у складу са својом тарифом накнада за услуге физичким лицима.

 

С поштовањем,

ЈКП Инфостан технологије