Image

У складу са чланом 24. Закона о електронском фактурисању („СЛ. гласник РС“ број 44/2021 и 129/2021) почетак примене субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру издату у складу са законом, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора, примењује се од 01. маја 2022. године. Обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора, у складу са овим законом, примењује се од 01. маја 2022. године.

ЈКП Инфостан технологије је у циљу ажурирања пословних података, а у вези са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. Гласник РС“, бр.44/21 и 129/21) и ради успешније сарадње, послало обавештења правним лицима о примени наведеног закона, као и Образац који је потребно попунити и доставити нашем предузећу:

-електронском поштом на адресу: obrasci@infostan.rs  или

-редовном поштом на адресу: ЈКП Инфостан технологије, Данијелова 33, 11000 Београд

У даљем тексту можете се информисати детаљно о динамици примене Закона о електронском фактурисању.

Обавеза субјекта приватног сектора Почетак примене
Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора (буџетлијама и јавним предузећима) 1. мај 2022.
Пријем и чување електронских фактура (издатих од стране субјекта јавног и приватног сектора) 1. јул 2022.
Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора 1. јануар 2023.
Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна од страна субјекту јавног сектора 1. јануар 2023.
Обавеза субјекта јавног сектора Почетак примене
Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора 1. мај 2022.
Пријем и чување електронских фактура (издатих од стране субјекта јавног и приватног сектора) 1. јул 2022.
Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна од страна субјекту јавног сектора 1. јануар 2022.
Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора 1. јануар 2022.