Image

Град Београд и ЈКП „Инфостан технологије“ од 1. новембра 2023. до 30. априла 2024. године спроводе акцију репрограма дуга по најповољнијим условима за кориснике комуналних услуга. Свим грађанима пружена је могућност да измире дуговања доспела до 31. августа 2023. године на више месечних рата, уз отпис камате и умањење главног дуга и до 20%. Репрограмирањем дуговања зауставља се обрачун камате и обуставља поступак извршења, при чему су обезбеђени посебни услови и погодности за све категорије корисника. Акција репрограма дуга спроводи се у складу са Закључком Градског већа града Београда.

Сви грађани који репрограмирају дуговања могу да одаберу број месечних рата, уз умањење главног дуга и отпис камате. Једнократним плаћањем отписује се 15% главног дуга, за плаћање на 3 рате отписује се 12%, измирењем дуга на 6 рата отписује се 10%, док се за плаћање на 12 рата отписује 5% главног дуга.

Посебне погодности за репрограмирање обезбеђене су за кориснике социјалних давања и пензионере. Корисници социјалних давања могу репрограмирати дуг на маскимално 60 месечних рата, уз отпис камате и умањење 20% главног дуга. За дуг до 30.000 динара омогућено је плаћање на 12 месечних рата, дуг од 30.000 до 50.000 се репрограмира на 24 рате, дуг од 50.000 до 200.000 динара се репрограмира на 48 рата, док је за дуг већи од 200.000 динара омогућено плаћање на 60 рата.

За категорију пензионера такође је обезбеђено плаћање дуга на маскимално 60 месечних рата, уз отпис камате и умањење 20% главног дуга. Број рата је регулисан у зависности од висине укупног дуга, као и код корисника социјалних давања.

Позивамо Вас да почевши од 1. новембра 2023. све до 30. априла 2024. године, посетите било коју од наших 11 експозитура широм Београда или зграду Дирекције, где можете да се информишете и закључите уговор о репрограму дуга. Све неопходне информације о условима репрограма можете добити путем Сервисног центра града 11-0-11, позивом експозитура, путем мејла infostan@infostan.rs, као и на сајту предузећа https://infostan.rs/. Корисници ће такође уз октобарски рачун добити све важне информације о акцији репрограма дуга.