Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Учесници у СОН-у

Учесници (даваоци услуга и производа) у СОН-у:

Поред поменутих, склопљени су уговори за наплату услуга и са осигуравајућим компанијама и фирмама за одржавање лифтова:

Комуналне услуге и производи и друге услуге и накнаде које се наплаћују кроз СОН:

 • Закупнина станова - ЈП "Градско стамбено"
 • Даљинско грејање стамбеног простора - ЈКП "Београдске електране"
 • Вода за пиће и услуге канализације - ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 • Заједничка електрична енергија - ЈП "ЕПС дистрибуција Београд"
 • Одношење кућног смећа - ЈКП "Градска чистоћа"
 • Димничарске услуге - "Димничар АД"
 • Потрошна топла вода - ЈКП "Београдске електране" и ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 • Коришћење водног добра и Накнада за испуштену воду - Републичка дирекција за воде
 • Одржавање зграда (хитне интервенције, одржавање лифтова, одржавање кровова, одржавање фасада, одржавање заједничких уређаја у стамбеним зградама) - за стамбене зграде које су са ЈП "Градско стамбено" закључиле уговор о одржавању
 • Чишћење зграда - ЈП "Градско стамбено"
 • Еколошка заштита - Град Београд
 • Осигурање станова и осигурање лица - осигуравајућа друштва са којима су корисници уговорили осигурање
 • Одржавање лифтова - фирме са којима су корисници уговорили одржавање

ЈКП "Инфостан технологије" је са градским властима оперативно повезан са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Такође, постоји и континуирана сарадња са Градским јавним правобранилаштвом, Првим основним судом у Београду и Комором јавних извршитеља у вези наплате заосталих потраживања од корисника комуналних услуга и производа.