Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Ценовник

 

датум примене 

услуга или производ 

цена (са ПДВ-ом)

ПДВ 

 

Заједничка електрична енергија

по обрачунима добијеним од "ЕПС дистрибуција доо"

20%

01. 07. 2018.

Закупнина станова

0,220237 дин/m2

0%

 

Закупнина гаража

по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено"

20%

01. 11. 2015.

Изношење смећа

5,13 дин/m2

10%

19. 02. 2016.

Изношење смећа- паушал

387,38 дин/домаћинство

10%

01.12.2018.

Изношење смећа за пословни простор до 30m2: предузетници - група 1

991,10 РСД по простору

10%

01.12.2018.

Изношење смећа за пословни простор до 30m2: предузетници - група 2

1288,44 РСД по простору

10%

01.12.2018.

Изношење смећа за пословни простор до 30m2: предузетници - група 3

1574,76 РСД по простору

10%

01.12.2018.

Изношење смећа за пословни простор до 30m2: предузетници - група 4

1861,09 РСД по простору

10%

01.12.2018.

Изношење смећа за површину пословног простора преко 30m2

21,41 РСД/m2

10%

01.03.2018.

Закупнина за избеглице

0,00121 - коефицијент

тржишна вредност непокретности m2* коефицијент * површина стана

0%

01.04.2018.

Непрофитна

закупнина

2,904 - коефицијент

коефицијент *тржишна вредност непокретности m2 * површина стана

0%

01. 10. 2015.

Грејање

119,39 дин/m2

10%

01. 10. 2015.

Грејање према потрошњи

- инсталисана снага
297,06 дин/kWh
- инсталисана снага
32,49 дин/m2
- утрошена топлотна енергија
7,57 дин/kWh

10%

01. 08. 2016.

Вода

Канализација

56,63 дин/m3

22,89 дин/m3

10%

01. 01. 2015.

Потрошна топла вода

189,24 дин/m3

10%

21. 04. 2017.

Коришћење водног добра

0,2341 дин/m3

0%

21. 04. 2017.

Накнада за испуштену воду

0,2108 дин/m3

0%

01. 08. 2011.

Димничарске услуге

1,383 дин/m2

20%

01. 08. 2018.

Одржавање зграде са лифтом - станови

17,12 дин/m2

20%

01. 08. 2018.

Одржавање зграде без лифта - станови

10,72 дин/m2

20%

03. 07. 2018.

Одржавање зграде са лифтом – станови у којима се обавља пословна делатност

34,25 дин/m2

20%

03. 07. 2018.

Одржавање зграде без лифта - станови у којима се обавља пословна делатност

21,43 дин/m2

20%

03. 07. 2018.

Одржавање зграде са лифтом – пословни простори

61,64 дин/m2

20%

03. 07. 2018.

Одржавање зграде без лифта – пословни простори

38,58 дин/m2

20%

01. 06. 2017.

Чишћење зграде

217,91 дин/стан

20%

01. 06. 2013.

Дунав осигурање

3 дин/m2

0%

01. 02. 2004.

Wiener Stadtische осигурање

4,03 дин/m2

0%

01. 11. 2014.

01. 07. 2016.

ДДОР Нови Сад

ДДОР Нови Сад-24 h хитне кућне поправке

3,70 дин/m2

199,00 дин/стан

0%

01. 11. 2006.

Глобос осигурање

4,50 дин/m2

0%

01. 09. 2013.

Uniqa осигурање

180 дин/члан

0%

01.05.2018.Одржавање гробаља-

ЈКП "10. октобар" Барајево

 

110,00 дин/домаћинство

10%

01.05.2018.

Вода на локалном водоводу Витковица-Равни Гај

50,00 дин/m2

10%