Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Систем обједињене наплате

Систем обједињене наплате (СОН) у Граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга и производа преко месечних уплатница за станове, гараже и пословни простор на територији 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и три ободне градске општине (Барајево, Сурчин и Младеновац).

Предности обједињене наплате:

 • Све услуге на једном рачуну
 • Плаћање на једном месту
 • Мањи трошкови уручења рачуна корисницима
 • Мањи трошкови платног промета
 • Већа наплата уз мање оптерећење градског буџета
 •  Могућност наплате накнада чија би појединачна наплата била неекономична јер би трошкови превазили износ саме услуге
 • Реализација самодоприноса кроз обједињену наплату
 • Реализација донаторских и хуманитарних акција
 • Заједничко плаћање предујма при утужењу
 • Уштеде у рачунарској и другој опреми
 • Мањи број кадрова за исти обим посла
 • Уштеде у потрошном материјалу
 • Достављање разних обавештења на кућну адресу

Остале предности СОН-а:

 • База обједињене наплате као зачетак јединствене базе локалне самоуправе
 • Централизован прилив и одлив средстава
 • Финансијски и други извештаји са једног места
 • Транспарентност финансијских токова у комуналним делатностима