Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Рекламације на рачуне

Износи свих комуналних накнада су подложни рекламацији. Спорне износе комуналних накнада, односно аконтација, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије".

Рекламације могу да се упуте директно даваоцу услуга или ЈКП "Инфостан технологије", који рекламације прослеђује дававаоцу услуге. Корисницима препоручујемо рекламацију преко наших шалтерских служби, јер уколико корисник рекламацију уложи директно даваоцу услуге ЈКП "Инфостан технологије" нема податак о рекламацији и не може да прати да ли је по рекламацији реаговано и да ли треба уложити ургенцију.

Рекламација на задужење за воду и топлу воду:
- предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или директно ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Рекламација за обрачунату заједничку електричну енергију:
- предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или ЈП "Електродистрибуција Београд"

За све остале комуналне услуге и производе рекламације могу да се упуте директно даваоцу услуга или преко ЈКП "Инфостан технологије".

ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ (Word фајлови):