Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Промене података на рачунима

Промене података везане за простор, начин обрачуна и друго обављају се у радним јединицама ЈКП "Инфостан технологије"

Корисник је дужан да све промене пријави ЈКП "Инфостан технологије". Молбе за промене примљене до 15. у месецу примењују се за тај месец, а од 16. у месецу примењују се за наредни месец.

За све измене података или престанак плаћања, потребни су одговарајући документи и формулари (налазе се на дну ове стране и као линкови у списку потребних докумената).


Промена имена на уплатници после промене власника:

  • Молба за промену имена
  • Фотокопија документа о промени власника и оригинал на увид (Уговор о купопродаји, Решење о оставинској расправи, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању)
  • Потврда Скупштине/Савета зграде о броју чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова
  • Лична карта на увид

Промена имена на уплатници може да се обави и у радним јединицама ЈП "Градско стамбено", чији списак имате на: www.stambeno.com/rs/kontakt/?Itemid=6


Промена начина обрачуна мерљивих комуналних производа
(вода, топла вода, заједничка електрична енергија, изузев струјомера подстанице који се наплаћујуе искључиво по квадратном метру загреваног простора):
- До формирања Скупштине/Савета зграде мерљиви комунални производи се наплаћују по квадратном метру простора, а Скупштина/Савет зграде својом одлуком може да промени начин обрачуна на обрачун по броју чланова домаћинства.

Промена броја чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова:
- Потврда Скупштине/Савета зграде о броју чланова домаћинства


Престанак плаћања грејања преко Обједињене наплате
(претварање стамбеног простора у пословни, демонтажа грејних тела у стану, прелазак на наплату преко мерача топлоте, директно плаћање ЈКП "Београдске електране"):
- Искључиво по налогу ЈКП "Београдске електране"


Престанак плаћања изношења смећа
(празни станови, куће које се не користе, пословни простор у коме делатност обављају правна лица и плаћају директно ЈКП "Градска чистоћа", пословни простор у коме се не обавља делатност):
- Искључиво по налогу ЈКП "Градска чистоћа"


Отказивање осигурања:
- Директно код осигуравајуће куће или у било којој радној једници-експозитури ЈКП "Инфостан технологије"


ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ (Word фајлови):