Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Статистика

Данас ЈКП "Инфостан технологије" преко свог информационог система и информационе базе података врши обраду података за:

- више од 700.000 корисника на територији Града Београда у 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и три ободне градске општине (Барајево, Сурчин и Младеновац);

- 28.500.000 m2 површине станова, гаража и пословног простора, односно укупно преко 199.000.000 m2 збирно за све услуге и накнаде које се наплаћују у СОН за које се обрачун врши по m2;

- преко 81.000 водомера за наплату воде и услуга канализације на којима се мери потрошња воде за преко 427.000 корисника;

- преко 35.000 струјомера за наплату заједничке електричне енергије на којима се мери потрошња за преко 332.000 корисника.

ЈКП "Инфостан технологије" је комунално предузеће са најбољом квалификационом структуром од свих предузећа којима је оснивач Град Београд, са 49,61% запослених са високом или вишом стручном спремом.