Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Пословни подаци

Назив: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије", Београд
Скраћени назив:
ЈКП "Инфостан технологије"
Седиште: Данијелова 33, 11010 Београд
Општина:
Вождовац

Власник: Град Београд, 100%
Датум оснивања: 01. 12. 1989.
Законски заступник:
 Страхиња Даниловић, в.д. директора предузећа

Матични број: 07048971
ПИБ: 100383967
Шифра делатности:
6311 - обрада података, хостинг и сл.