Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Делатност

Делатност ЈКП "Инфостан технологије" обухвата:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга

- Обједињена наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз Систем обједињене наплате (СОН)

- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга

- Информисање корисника о стању рачуна, начину обрачуна, промени података...

- Управљање најважнијим информатичким пословима у градској управи

Основу за обављање послова у СОН-у чине:

- Кадрови за пројектовање информационих система и програмирање, системску подршку и аутоматску обраду података,

- Опрема за пројектовање информационих система и аутоматску обраду података, системски софтвер и софтвер за пројектовање, са дистрибуираним терминалским станицама у свим радним јединицама ЈКП "Инфостан технологије" у 10 централних градских општина, као и код дела јавних комуналних предузећа даваоца услуга у градским и приградским општинама које су у систему, у Првом основном суду и сл.

- Информациони систем обједињене наплате у Београду пројекти и програми за аутоматску обраду података, као и елаборати организације и технологије рада

- Информациона база података о корисницима услуга и накнада стамбеном и пословном простору, услугама и накнадама које се обрачунавају и наплаћују, као и свим осталим параметрима неопходним за функционисање СОН-а (број чланова домаћинства, врста обрачуна, везе мерних инструмената и места потрошње...)

Поверене послове ЈКП "Инфостан технологије" обавља уз помоћ сопственог пројектног решења и комуникационом мрежом за дислоцирану обраду података.

Опрема:
- Unisys mainframe Libra 300 рачунар
- Десетак сервера
- Преко 150 радних станица
- Два професионална ласерска принтера брзине штампе 12.000 уплатница на сат
- Машина за ковертирање Bowe 276/SB реалне брзине паковања 8000 на сат
- Три машине за сечење образаца

Software:
- Систем обједињене наплате на mainframe
- Систем обједињене наплате за Windows
- Књиговодство, основна средства, кадровска евиденција, плате, евиденција долазака