Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Обавештење ЈП Градско стамбено за власнике гаража

18. 12. 2017.

Давалац услуге одржавања ЈП Градско стамбено обавестило је ЈКП Инфостан технологије да су сходно чл. 63 Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник" РС 104/2016) власници гаража, гаражних места и гаражних боксова, који представљају функционалну целину стамбене зграде, у обавези су да учествују у трошковима текућег и инвестиционог одржавања, о чему су корисници обавештени на полеђини новембарског рачуна. 

ЈКП Инфостан технологије је по налогу ЈП Градско стамбено од 01.11.2017. године власницима гаража почело да исказује ставку одржавање зграде без лифта/са лифтом на уплатници обједињене наплате.