Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Прописи

Основни акт на основу кога послује ЈКП "Инфостан технологије" је Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 2/2011, 11/2005, 34/2014), коју можете преузети као PDF фајл (129 KB).

ЈКП "Инфостан технологије" поштује и све акте и одлуке на основу којих раде учесници у Систему обједињене наплате, као и остале законске прописе.

 


ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

 

 • Одлука о одређивању комуналних делатности ("Сл. лист града Београда", бр. 14/98, 352-1/17)
 • Одлука о комуналном реду ("Сл. лист града Београда", бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014) 
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист града Београда", бр. 12/96, 14/96, 6/99, 11/2005)
 • Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 43/2007 и 2/2011)
 • Одлука о снабдевању града водом ("Сл. лист града Београда", бр. 15/85, 28/85, 25/I/88, 13/90, 15/91, 17/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 20/94, 2/95 и 6/99)
 • Одлука о пречишћавању и дитрибуцији воде ("Сл. лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011 и 29/2014)
 • Одлука о градској канализацији ("Сл. лист града Београда", бр. 5/75, 1/81, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 27/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95 и 6/99)
 • Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Сл. лист града Београда", бр. 32/4/83 и 5/88)
 • Одлука о ценама топлотне енергије ("Сл. лист града Београда", бр. 1/2002, 3/2002, 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005, 27/2005, 2/2007, 36/2008 и 55/2008)
 • Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања ЈКП "Београдске електране" ("Сл. лист града Београда", бр. 17/96 и 78/2016)
 • Одлука о одржавању чистоће ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010, 2/2011, 10/2011, 42/2012 и 31/2013)
 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр.96/2014)
 • Одлука о димничарским услугама (Сл. лист града Београда", бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005 и 34/2014)
 • Одлукa о комуналној инспекцији ("Сл. лист града Београда" бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005 и 29/2014)
 • Интервентне мере заштите најугроженијих грађана ("Сл. лист града Београда", бр. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013, 78/2013 и 27/2014)
 • Закључак о допуни Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (5-191/14)
 • Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (5-4847/15)
 • Одлука о општим условима за испоруку електричне енергије ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 39/01, 130/03 и 73/04)
 • Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008 и 109/2009)

 

 


 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ:

 • Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 119/12 и 15/2016)
 • Закон o становању и одржавању зграда ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 104/2016)
 • Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 43/93)
 • Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/2011 и 104/2016)
 • Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 106/2015 и 106/2016)
 • Закон о водама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016)

 


КОРИСНИ ЛИНКОВИ
На следећим адресама се налазе скоро сви поменути прописи и њихове измене, донети после 2002. године: