Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Партнерске фирме и организације

УЧЕСНИЦИ У СОН:
Град Београд - www.beograd.rs
ЈКП "Београдске електране" - www.beoelektrane.rs
ЈКП "Београдски водовод и канализација" - www.bvk.rs
ЈКП "Градска чистоћа" - http://www.gradskacistoca.rs/
ЈП "Градско стамбено" - www.stambeno.com
ЈП "ЕПС дистрибуција Београд" - www.epsdistribucija.rs
"Димничар" АД - www.dimnicar.com
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.mpzzs.gov.rs/
ЈКП "10. октобар", Барајево - www.jkpbarajevo.co.rs
ЈП "Сурчин" - www.jpsurcin.org.rs
Задужбина Николе Спасића - www.zaduzbinanspasica.rs
Задужбине и фондације -Универзитет у Београду - www.bg.ac.rs

OСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА:
Дунав осигурање - www.dunav.rs
ДДОР Нови Сад - www.ddor.rs
Wiener Stadtische осигурање - www.wiener.co.rs
Uniqa осигурање - www.uniqa.rs
Глобос осигурање - www.globos.co.rs

ИНСТИТУЦИЈЕ:
Градски центар за социјални рад - www.gcsrbg.org
Урбанистички завод Београда - www.urbel.com
Пошта Србије - www.posta.rs
Републички геодетски завод, Служба за Катастар непокретности Београд - www.rgz.gov.rs
Први основни суд у Београду - http://www.prvisud.rs/

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ВАН БЕОГРАДА:
ЈКП "Хигијена", Панчевo - www.jkphigijena.rs
Општина Градишка, Република Српска - www.opstina-gradiska.com

ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:
"АИК" банка - www.aikbanka.rs
"Banca Intesa" - www.bancaintesa.rs
"Банка Поштанска штедионица" - www.posted.co.rs
"Војвођанска банка" - www.voban.co.rs
"МТС банка" - www.mts-banka.rs
"Erste Bank" - www.erstebank.rs
"Eurobank" - www.eurobank.rs
"Јумбес банка" - www.jubmes.rs
"Комерцијална банка" - www.kombank.com
"Expo bank" - http://www.expobank.rs
"NLB" банка- www.nlb.rs
"ОТП банка" - www.otpbanka.rs
"Piraeus Bank" - www.piraeusbank.rs
"Procredit Bank" - www.procreditbank.rs
"Raiffeisen"  банка- www.raiffeisenbank.rs
"Société Générale" банка - www.societegenerale.rs
"Српска банка" - www.srpskabanka.rs
"Unicredit bank" - www.unicreditbank.rs
"Credit Agricole" банка - www.creditagricole.rs
"Halkbank" - www.halkbank.rs
"Direktna" банка - www.direktnabanka.rs
"Аddikо bank" - www.addiko.rs
"Telenor" банка - www.telenorbank.rs
"SBER bank" - www.sberbank.rs
"Mirabank" - www.mirabankserbia.com
"Opportunity" банка - www.obs.rs
"VTB" банка - www.vtbbanka.rs